1. Обласне комунальне підприємство створене для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб щодо проведення технічної інвентаризації, паспортизації та оцінки об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, обліку об'єктів нерухомого майна, ведення господарської діяльності з метою отримання прибутку.
 2. Основними напрямками діяльності обласного комунального підприємства є:
  • Технічна інвентаризація, паспортизація і оцінка жилих будинків квартирного типу різної поверховості, індивідуальних (садибних) житлових будинків, господарських будівель та споруд, садових та дачних будинків, будинків та споруд громадського та виробничого призначення, протирадіаційних укриттів цивільної оборони, гаражів, незалежно від форм власності.
  • Технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, мереж водопроводу і каналізації, контактних мереж міського електротранспорту, споруд і мереж, електричних станцій та мереж.
  • Технічна інвентаризація споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, мостів, трубопроводів, водопровідних і берегоукріплювальних споруд, набережних а також зелених насаджень (скверів, садів, парків і та ін.).
  • Виготовлення, оформлення технічної та іншої документації на об'єкти нерухомого майна, що підлягають приватизації.
  • Виявлення самочинного будівництва та самовільного переобладнання об'єктів нерухомості при проведенні інвентаризаційних та обмірювальних робіт.
  • Проведення технічних обстежень, видача висновків про технічну можливість виділу, поділу об'єктів нерухомого майна, здійснення розрахунку часток.
  • Зберігання, оновлення та поповнення інвентаризаційних справ постійного зберігання на об'єкти нерухомого майна.
  • Статистичний облік даних інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
  • Облік змін у складі, стані та вартості основних фондів (споруд, будівель та ін.).
  • Виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку визначеному чинним законодавством.
  • Ведення обліку об'єктів нерухомого майна.
  • Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
  • Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  • Надання інформації щодо об'єктів нерухомого майна фізичним та юридичним особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  • Видача довідок про технічні характеристики об'єктів нерухомого майна та реєстрацію права власності (за архівними даними).
  • Складання висновків про технічний стан та характеристики об'єкта (технічне обстеження).
  • Проведення підготовчих робіт та оформлення приватизаційних свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна, виготовлення згідно відповідного доручення, дублікатів свідоцтв про право власності.
  • Проведення інвентаризаційної та експертної оцінки об'єктів нерухомого майна.
  • Виготовлення та експертиза проектної та кошторисної документації.
  • Надання інших послуг, що пов'язані з нерухомим майном.
  • Експертна грошова оцінка землі.
  • Виконання копіювальних, розмножувальних та інших видів робіт за замовленнями.
  • Інформаційно-консультаційні послуги, в т.ч. юридичні.
  • Проектні і дослідно-конструкторські роботи.
  • Розробка і реалізація програмного продукту системного та прикладного значення.
 3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються обласним комунальним підприємством за наявності відповідних ліцензій, сертифікатів.