Правила звернення громадян та перелік основних документів.

Адреса виробничого відділу для звернення визначається відповідно до якої зони обслуговування відноситься місце розташування об'єкта нерухомого майна, щодо якого замовник планує одержати потрібні йому послуги  (роботи). 

Право на звернення в ОКП "Івано-Франківське ОБТІ" для замовлення виконання необхідної роботи (надання послуги), а відтак отримати результати виконаної роботи (наданої послуги) має власник нерухомого майна або уповноважена ним особа у встановленому законом порядку; спадкоємець майна із запитом від нотаріуса, адвокат; державні органи; юридичні особи. 

Технічна інвентаризація передбачає:

 • первинну технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (інвентаризація, яка проводиться вперше);
 • поточну інвентаризацію-оцінювальні роботи для встановлення змін за певний період часу після первинної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Базовий перелік документів, які необхідні для укладання договору на виконання робіт (надання послуг) :

Для фізичних осіб

 • оригінал та ксерокопія паспорту власника нерухомого майна;
 • ксерокопія індивідуального податкового номера власника нерухомого майна;
 • у разі подання заяви представником фізичної особи – документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника;
 • рішення органу місцевого органу самоврядування про дозвіл на будівництво (при первинній технічній інвентаризації);
 • проектна документація (при наявності) на об’єкт нерухомого майна  (при первинній технічній інвентаризації);
 • оригінал технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна (при поточній технічній інвентаризації);
 • правовстановлюючий документ (його ксерокопія), що підтверджує право власності на нерухоме майно (при поточній технічній інвентаризації).

Для юридичних осіб

 • лист звернення на ім'я начальника підприємства.
 • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності, довідка з ЄДРПОУ;
 • рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл на будівництво (при первинній технічній інвентаризації);
 • проектна документація (при наявності) на об’єкт нерухомого майна  (при первинній технічній інвентаризації);
 • оригінал технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна (при поточній технічній інвентаризації);
 • документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника;
 • правовстановлюючий документ (його ксерокопія), що підтверджує право власності на нерухоме майно (при поточній технічній інвентаризації).

 Остаточний перелік необхідної документації, який необхідний для виконання робіт (надання послуг) визначається індивідуально  в кожному зокрема випадку після детального вивчення базового переліку на підставі вимог чинного законодавства України.

 

Коли необхідна технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна.

Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться у випадках:

 • перед прийняттям  в  експлуатацію   завершених   будівництвом об’єктів,  у   тому   числі  після  проведення  реконструкції  та капітального  ремонту.
 • для здійснення правочинів щодо нерухомості: реєстрації спадку, купівлі чи продажу, приватизації;
 • перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об’єкт  незавершеного  будівництва;
 • перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об’єкт  нерухомого  майна,  що  утворився  в  результаті   поділу, об`єднання об`єкта нерухомого майна або виділення частки з об`єкта нерухомого майна,  крім випадків, коли в результаті такого поділу, об`єднання  або  виділення  частки  завершений будівництвом об`єкт приймався в експлуатацію;
 • для участі в судових процесах стосовно розподілу майна;
 • для обліку нежитлового чи житлового фонду;
 • при плануванні та забудові територій;
 • при зміні власника нерухомості: з державної в комунальну власність і навпаки.