КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2021 р. № 509
Київ

 

Про запровадження експериментального проекту щодо отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації протягом 2021-2023 років експериментального проекту щодо отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях у зв’язку із здійсненням ними до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (далі - експериментальний проект).
 2. Затвердити Порядок отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, що додається.
 3. Рекомендувати комунальним підприємствам бюро технічної інвентаризації, у розпорядженні яких перебувають відомості про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на паперових носіях у зв’язку із здійсненням підприємствами бюро технічної інвентаризації до 1 січня 2013 р. повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, взяти участь у реалізації експериментального проекту.
 4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, що є засновниками комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації, зазначених у пункті 3 цієї постанови, вжити заходів до сприяння реалізації експериментального проекту.
 5. Міністерству юстиції:

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;

вжити заходів до організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення для реалізації експериментального проекту; 

подати не пізніше ніж через три місяці після реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати.

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців восьмогодев’ятогодванадцятоготринадцятогопідпункту 3, підпункту 11абзаців другого - четвертогопідпункту 13, підпункту 15, абзаців десятогоодинадцятого підпункту 16 пункту 2, абзаців п’ятдесят дев’ятогошістдесят другогошістдесят четвертогошістдесят п’ятогошістдесят восьмого - вісімдесятоговісімдесят восьмого - дев’яносто першогодев’яносто дев’ятого - сто двадцять шостого підпункту 1 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Джерело.


ПОСТАНОВА

від 1 липня 2020 р. № 559
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1174 від 25.11.2020
№ 286 від 31.03.2021}

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 розділу I Закону України від 17 жовтня 2019 р. № 199-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” та з метою покращення якості надання адміністративних, інших послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків під час їх надання, забезпечення публічності надання таких послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації у період з 6 липня 2020 р. по 30 червня 2021 р. експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - експериментальний проект).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1174 від 25.11.2020№ 286 від 31.03.2021}

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

Порядок ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту.

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про:

органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - до 6 липня 2020 р.;

уповноважені органи містобудування та архітектури - до 10 липня 2020 р.;

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, - до 10 липня 2020 р.;

розгляд звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм - до 10 липня 2020 р.;

суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - до 15 липня 2020 р.;

експертні організації, що проводять експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, - до 15 липня 2020 р.;

саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, - до 15 липня 2020 р.;

2) проведення до 20 липня 2020 р. первинної автентифікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, під час реєстрації в електронних кабінетах із залученням саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, органів із сертифікації персоналу;

3) опублікування на порталі першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про початок використання першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва органами місцевого самоврядування, виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та суб’єктами господарювання.

 1. Міністерству юстиції та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:

1) до 6 липня 2020 р. - наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься у словниках Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом передачі Міністерству розвитку громад та територій інформації про: типи об’єктів нерухомого майна; види інших речових прав на нерухоме майно, відмінні від права власності; документи, що підтверджують факт виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно; форми власності; іменовані об’єкти; вулиці населених пунктів та вулиці іменованих об’єктів, включених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) до 30 липня 2020 р. - електронну інформаційну взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами Міністерства юстиції та першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для оновлення інформації, що міститься у словнику вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та регулярного отримання інформації про зміни, які вносяться до словника.

 1. Міністерству культури та інформаційної політики та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити наповнення до 15 липня 2020 р. першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.
 2. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:

до 15 липня 2020 р. - подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), номер сертифіката) про осіб, яким необхідно надати доступ до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою актуалізації інформації про нерухомі пам’ятки України, яку внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

до налагодження електронної інформаційної взаємодії між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним реєстром нерухомих пам’яток України - постійне оновлення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про нерухомі пам’ятки архітектури, містобудування та історії до запровадження такої електронної системи.

 1. Державній службі з питань праці та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити наповнення до 15 липня 2020 р. першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією, що міститься в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки.
 2. Державній службі з питань праці забезпечити:

1) до 30 липня 2020 р. - подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), номер сертифіката) про осіб, яким необхідно надати доступ до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою актуалізації інформації про об’єкти підвищеної небезпеки, яку внесено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;

2) до налагодження електронної інформаційної взаємодії між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним реєстром об’єктів підвищеної небезпеки - наповнення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об’єкти підвищеної небезпеки, які вносяться до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки до запровадження такої електронної системи.

 1. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити до 1 серпня 2020 р.:

1) подання Міністерству розвитку громад та територій відомостей (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), номер сертифіката), про осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів до запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) електронну інформаційну взаємодію між першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу для отримання відомостей про: обмеження у використанні земельних ділянок; координати поворотних точок меж земельних ділянок; осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

 1. Рекомендувати уповноваженим органам містобудування та архітектури забезпечити внесення до першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи.
 2. Міністерству цифрової трансформації:

подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;

оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;

за результатами реалізації експериментального проекту подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Джерело.